נושא הפעילות התקנת ארגז קומפוסט בגודל 1/1 מ´
מטרות הפעילות מטרות גנניות:
מיחזור פסולת אורגנית על מנת :
1. שמירת העקרון – כל מה שנלקח מהקרקע רצוי שיחזור אליה.
2. שימוש בקומפוסט כדשן אורגני והעשרת הקרקע במיקרואוגניזמים חיוביים.
3. מניעת הקמת מזבלות נוספות וצמצום פינוי האשפה.

מטרות טפוליות:
1. חיזוק מיומנויות חברתיות בקבוצה.
2. שיפור מוטוריקה גסה וסיבולת

מהלך הפעילות בחירת מקום מוצל ומאוורר.
הכנת כלי העבודה, לוחות עץ.
בחירת פסולת מתאימה והכנסתה לארגז.
חפירת תעלה באורך הרצוי להעמדת וייצוב הלוחות
חיבור הלוחות בעזרת מסמרים מתאימים.
מילוי הערימה בשכבות בדירוג מובנה ( צומח, חי)
משך זמן הפעילות כשעה עד שלוש שעות
הציוד הדרוש גזם ענפים, עלי שלכת, אפר מדורות, עשביה, נסורת עץ, קליפות פירות וירקות, פירות וירקות רקובים, קליפות ביצים, שקיות תה, נייר לבן משומש, שיירי עצמות ודגים, זבלים של חיות בית, אדמה/חול ומים.
נושאים לשיחה חשיבות המיחזור בעולמינו.
תהליך המחזוריות בטבע- על התועלת שיש בחומרים שהם כביכול “זבל”.

על תהליכי הדינמיקה הקבוצתית:
כיצד כל אחד מחברי הקבוצה הרגיש ?
איזה תפקיד לקח על עצמו כל אחד ?
האם היה נעים לעבוד יחד ולמה ?
האם לא היה נעים לעבוד יחד ולמה ?
מה למדתי על עצמי במהלך הפעילות ?
מה למדתי על אחרים ?

פרטים נוספים פעילות מקדימה –
הסבר מהו קומפוסט-יתרונותיו
הסבר שלבי העבודה
אפשרות לראות קומפוסט מוכן או הקרנת סרטון בנושא.