נושא הפעילות זריעת זרעים של כובע הנזיר בתוך עציצונים / בתיה פרי
מטרות הפעילות רגשית וחוויתית
מהלך הפעילות -התלמידים מביאים מהמחסן את שק האדמה אל הרחבה מביאים את המגש, המיכלים, בקבוק וזרעים.
– ממלאים את המיכלים בתערובת האדמה בעזרת כוס
– מסדרים את המיכלים על גבי המשטח המתאים
– כל ילד בוחר זרעים, סופר אותם וזורע שורה שלמה
– הזרעים נטמנים בעזרת האצבע, מכוסים באדמה ומושקים בזהירות
משך זמן הפעילות חצי שעה עד 45 דקות
הציוד הדרוש מגש מיוחד, עציצונים, תערובת שתילה מוכנה, קופסא עם זרעים, בקבוק מים.
נושאים לשיחה התלמידים מספרים על החוויה שזה עתה ביצעו, הם נשאלים היכן לדעתם כדאי להניח את המגש. מתבצעת העברת אחריות אליהם בנושא ההשקייה והסבר מתי כדאי להשקות.
פרטים נוספים פעילויות מקדימות:
התבוננות בזרעים. כל אחד מחזיק זרע, מביט בו, מגלגל אותו בין אצבעותיו, רואה וחש את צורתו, הבדלים בין הזרעים.