You are currently viewing פרצופי סקולנטים. פעילות (גם) לקראת פורים

פרצופי סקולנטים. פעילות (גם) לקראת פורים

הפעילות להלן , בהשראת תערוכת עבודות עם סקולנטים שהציג שאול ורדי בכנס העמותה בגני הנדיב, 2014

סקולנט 1    סקולנט 2     סקולנט 3

הפעולה הגננית הינה השרשת ייחורי סקולנטים.

עובדים עם סקולנטים שיש להם “עלים” גדולים ושטוחים ונטולי קוצים. כדוגמת הנפוליפטוס, המוכר גם כקקטוס האכיל. מזכיר בצורתו את “קישקשתא” ולכן מתאים לשמש לפניית פרצוף או מסיכה לפורים אם תרצו.

מניחים ייחור בתוך כלי קיבול עם אדמה, מספיק עמוק כדי לייצב אותו זקוף, אך לא עמוק מדי. מעצבים על גבי העלה האליפטי פנים באמצעות מגוון חומרים. ניתן לנעוץ בו, לחורר ממש, להדביק באמצעות דבק חם או אחר. לצייר עליו בטוש שאינו מחיק במים ולקשט במגוון חפצים מלאכותיים או מן הטבע. כיד הדמיון העולה על דעתכם. או מה שמצוי בהישג יד, או מה שמתאים לתהליך הטיפולי. מניסיון הייחור משריש עד מהרה וממשיך לצמוח ללא הפרעה עם כל החפצים שנעוצים בו, עוטפים אותו או מונחים בקרבתו.

פעילות זו מתאימה לכל גיל ובמיוחד למי שמתקשה לצאת לגינה מסיבה כלשהי ומעדיף לעבוד בחדר ליד שולחן. התוצאות מהירות ומרהיבות. סיפוק מיידי. הזדמנות ליצירתיות והבעה אישית באמצעיים מאוד פשוטים.

בתום ההכנה ניתן לשוחח על הבחירות שנעשו, אופי הפנים שנוצרו, מה הן משקפות. אם עובדים בקבוצה ניתן למקם את הפרצופים שנוצרו במעגל ונהל שיחה דרכם.

מומלץ ורצוי להתייחס גם לתהליך העבודה אשר יש בו גם מרכיבים העשויים להיתפס כתוקפניים או אלימים (פציעת הצמח) וחשוב לבחון את עמדת המטופל ביחס לכך.

גדולים  בינוניים

את העציצים המוכנים ניתן לשלב בגינה או בכל מקום

וככה זה נראה כעבור כשנה:

IMG_20141211_105121

 

שתפה בשמחה נטע רודברג