צוות תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים מזמין למגוון פעילויות וקורסים

מוזמנים להתרשם ממגוון הפעילויות  בסעיף קורסי העשרה