שהם – תוכנית השתלמות ארצית 2013

לוח השתלמויות בנושאי גינון – 2013
שה”מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
לפרטים