ברוכים הבאים לעמדת התשלום האינטרנטית של עמותת “אדם צומח”.  כדי להסדיר יחסים תקינים ושקיפות מקסימאלית יש לעיין היטב בתקנון (השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד ומתייחס גם לנקבה) ביצוע עסקה כל שהיא דרך האתר מהווה הסכמה מלאה לכל הכתוב בתקנון זה.

כללי

 1. עמותת “אדם צומח” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשים והרוכשים באתר זה שלא ע”פ התקנון. כל עילת תביעה, לרבות הפסד הכנסה, מניעת רווח, הפסד הנאה ו/או אי הגעה בזמן תהא בטלה ומבוטלת
 2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקניה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב ללקוח.
 3. התכנים המסופקים ללקוח הינם: דמי חבר שנתיים, השתתפות בסיורים, כנסים, ימי עיון ומפגשי הדרכה. ההשתתפות וההגעה לפעילויות הינה באחריות הלקוח בלבד.
 4. כל טעות בתוכן ובתיאור הפעילות, וכד’ תיבדק אך לא תהא שום אחריות על כך מטעם “עמותת אדם צומח”.
 5. המחירים עשויים להשתנות מעת לעת. כל העסקאות או הפניות מתועדות ויהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעול
 6. במידה וחלה טעות כלשהיא במחיר או בתיאור הפעילות, או במקרה של ביטול הפעילות תינתן לכם האפשרות לאשר או לבטל את ההזמנה
 7. כל אישור, עדכון, שינוי בהזמנה וכל עניין השונה מההזמנה המקורית יתועד ויאושר הדדית במייל.
 8. עמותת “אדם צומח” תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או מקצתה במקרים הבאים: תקלה בתקשורת, בעיה טכנית, כוח עליון אשר ימנע את המשך העסקה  וכד’.

נוהלי תשלום עבור השתתפות בפעילות העמותה

 1. פרטי כרטיס האשראי מוסלקים באתר מאובטח.
 2. אנחנו מתחייבים כי פרטי כרטיס האשראי של המזמין לא יועברו לצד ג’
 3. חיוב העסקה מתבצע על סמך הפרטים שנרשמו בדף ההרשמה.
 4. מילוי פרטים כוזבים של כרטיס האשראי מהווה עבירה פלילית.
 5. בתום ביצוע הרכישה נבצע בדיקה של כרטיס האשראי ועם אישור חברת האשראי תינתן לכם הודעה על אישור וחיוב העסקה.
 6. עמותת “אדם צומח” רשאית לאשר את ההזמנה או לבטלה על פי שיקוליה העצמיים.

נוהל ביטול השתתפות

 1. ניתן לבטל השתתפות בפעילות עד 3 ימים לפני המועד תמורת החזר כספי, מותנה בהעברת הודעה כתובה במייל למנהלי אתר העמותה
 2. סכום הזיכוי יהיה על פי החשבונית בהפחתת 5 ₪ דמי אשראי וטיפול, הזיכוי יועבר דרך כרטיס האשראי של הקונה.
 3. יש אפשרות נוספת לקבל זיכוי מלא (קרדיט) לשימוש ברכישה עתידית באתר.

אנו נעשה כל שביכולתנו כדי להשביע את רצונכם – חברי העמותה וידידיה, נשתדל בכל מאודנו לאפשר לכם לקחת חלק במגוון הפעילויות של העמותה ובאמצעות קניה נעימה ובטוחה.

אנו נעשה כל שביכולתנו כדי להשביע את רצונכם – חברי העמותה וידידיה, נשתדל בכל מאודנו לאפשר לכם לקחת חלק במגוון הפעילויות של העמותה ובאמצעות קניה נעימה ובטוחה.

תודה שבחרתם בנו, ועד עמותת  “אדם צומח”.