תש"ע 2007 – עשור לאדם צומח

הכנס השנתי ה-10 לגינון טיפולי                 

הזמנה וסדר יום מפורט 

כנס 10 תמונה