סיור 10.10.13 הזמנה מפורטת ומידע

סיור וסדנה להכרת גינה טיפולית אנכית בשכונות הדר יוסף ומעוד אביב