2007 – סיורים

ינואר – יום עיון בנושא סביבות מרפאות, במועצה לישראל יפה, תל אביב.

פברואר – סיור באשדוד:  הגינון הטיפולי כמנוף להתערות עולי אתיופיה  והגינון הטיפולי ככלי לבניית יחסי הורים ילדים.

מרץ –  גינון טיפולי קהילתי בירושלים.

אפריל –  שיטת הפירמידה לגידול ירקות וגינון טפולי בבית ספר התומר. 

אוקטובר –על עציצים, אדניות וקערות – עיצוב וגידול במיכלים כמענה לשנת שמיטה עם דליה אליאב במשתלת גבעת ברנר.

דצמבר-  “אלמוג” מרכז לשיקום נפגעי נפש בחולון. הגינון הטיפולי כחלק ממערך סדנאות תעסוקה.