זרעים בהמשכים

הפעילות המוצעת מבוססת על התכונה הקיימת בזרעים המאפשרת איחסון לאורך תקופות ממושכות עד שמגיע מועד הזריעה מחדש. מועדי ביצוע: בתום מחזור גידול של צמח מניב

לפרטי הפעילות »