סקולנטים ויצירה

משתפת הלה סלע: חודש וקצת אחרי שהשרשנו סוקולנטים בסלסילות עם אלבד, הסוקולנטים התבססו והעברנו אותם לאדנית גדולה משותפת. דיברנו שוב על עמידות הצמחים. על המעבר

לפרטי הפעילות »