מגבירים יכולות כאתגר המניע גישה חדשה לגינון טיפולי

הסיור בבית ספר ״אילנות״ בירושלים היה הזדמנות מרגשת להתבונן בעבודת צוות רב מקצועי מרשימה בראשותו של המנהל יובל צור לטובת קידום ופיתוח רווחתם ותפקודם של ילדים ונערים המתמודדים עם מגוון מוגבלויות פיזיות כתוצאה משיתוק מוחי, מחלות ניווניות, תאונות ועוד.

בתחילת היום התכנסנו ומנהל בית הספר הציג בפנינו את הרציונל בבסיס העבודה הרב צוותית בבית הספר. עבודת הצוות הרב מקצועי מכוונת לתת מענה אופטימלי לייחודיות של כל תלמיד ותלמיד כדי לקדם את יכולתו להתנהל ולתפקד באופן עצמאי ככל שיוכל ולתת משמעות לחיו ולעצמו ע”י כך. בהמשך היום במהלך הסיור יכולנו לראות איך רציונל זה מתרגם במציאות היומיומית של התלמידים בין כתלי בית הספר.

 

סיירנו במרחב בית הספר בהדרכתה של אנה זהבי, המורה לגינון טיפולי. במבט ראשון בלטו במיוחד כיסאות הגלגלים ומתקני הניידות המגוונים של התלמידים, אולם בהמשך במעבר במסדרונות משכו את תשומת ליבנו יצירות וציורים אשר חושפים ומגלים יצירתיות רבה וכישרונות ייחודיים של התלמידים בבית הספר. צבעוניות רבה המעידה על שמחת החיים והאווירה החיובית של בית הספר.

אנה,  שיתפה אותנו בתוכנית השנתית לטיפול באמצעות גינון שפיתחה הכוללת התייחסות לתכנים ולאמצעי הטיפול בהתאם לייחודיות של התלמידים בבית הספר. הגינון הטיפולי בבית הספר בהובלתה של אנה משתלב כחלק ממערך תומך של מגוון טיפולים וסדנאות תעסוקה המוצעים לתלמידים במהלך יום הלימודים.

בהמשך הסיור פגשנו את תמי המורה לאמנות אשר הזמינה אותנו לבקר בסדנת הקרמיקה. שם  שיתפה אותנו בהתאמות פשוטות להכנה של כלים וחומרים ליצירה בקרמיקה שפיתחה על מנת לאפשר לכל אחד ואחד מהתלמידים אשר מגיעים למצות את יכולותיו לצורך תפקוד מיטבי, לעבוד עם היכולות הקיימות שלו.

הצטרפנו אל תמי סקרנים לצפות בפועל בתלמידים המשתתפים בסדנת נייר. התבוננו בתלמידים המתמודדים עם אתגרים מוטוריים מורכבים ומצליחים, כל אחד כמיטב יכולתו לתרום להפקת התוצר הסופי. כל העת הצוות החינוכי וצוות הסייעות נקט בגישה מכבדת כלפי התלמידים , מעודדת לביטוי אישי ולבחירה חופשית במידת האפשר.

במהלך סיורנו בחצר בית הספר, התפעלנו במיוחד מגן משחקים אשר תוכנן ועוצב במיוחד לתת מענה לצרכיהם של תלמידי בית הספר. לזמן עבורם עניין וגירויים חושיים מגוונים המעודדים תגובות מוטוריות,  שימוש בחושים והתנסות משחקית ותקשורת בקבוצה.

חלקו האחרון בסיור היה המפגש הבינאישי עם התלמידים בהתנסות משותפת בגינון. התחלקנו לצוותי עבודה כך התאפשרה אינטראקציה קרובה יותר והכרות אישית עם התלמידים. מרשים היה לגלות את כוח הרצון, המוטיבציה של התלמידים ואת המשמעות של העשייה בגינון עבורם. היכולת ליצור קשר ותקשורת, לקלוט את המידע באמצעות החושים ולפעול בהתאם לדרישות ההתנסות ברצף של פעילויות גנניות המוות אתגר עבור התלמידים. חווית ההצלחה תרמה במידה רבה לתחושת הסיפוק והיכולת שלהם.

בתודה ובברכת יישר כוח לאנה ולכל צוות הרב מקצועי בראשות המנהל יובל צור העושים ככל יכולתם להיטיב עם התלמידים המיוחדים בבית הספר. יצאנו מלאי סיפוק ותחושה שאתגרים מאפשרים לשמר ולפתח יכולות ועניין למטופלים אך לא פחות גם לצוות העוסקים בטיפול, בליווי, בסיוע ובהוראה. גם הם חווים הצלחה תוך כדי חיפוש עוד ועוד התאמות.

כיאה לסיור שכותרתו מגבירים יכולות כאתגר המניע גישה חדשה לגינון טיפולי    

 

רשמה אורית ירון

תכנית הסיור