בצפון דרושות מטפלות בגינון, נשות חינוך בעלות ניסיון וזיקה לעבודת האדמה