דרושים מדריכים לתכנית גינה אקולוגית בבי”ס יסודיים וח.מ