“בגני נטעתיך” – כנס גינון טיפולי 2021

“בגני נטעתיך”
צמחים ופעילויות גנניות במרחב הטיפולי

יתקיים ביום א, כ אייר, 2.5.21 |  בין השעות 16:30-19:30

תוכנית הכנס:

16:30 – דברי פתיחה – יו”ר עמותת אדם צומח – נטע רודברג
16:40 – 17:10 – שיקולים בבחירת צמחים לגן הטיפולי, אביגיל הלר
17:10 – 17:40 – “מי ישמור על הערוגה שלי כשאני לא כאן?”
הערוגה כשער לנפש – הקמת ערוגה אישית כמשל לבניית הבית הפנימי. רונית נטר
17:40 – 17:50 הפסקה וחלוקה לחדרים
17:50 – 18:35 – סבב ראשון סדנאות ומעגלי שיח
18:40 – 19:25 – סבב שני סדנאות ומעגלי שיח
19:25 – 19:45 חזרה למליאה לאספת חברים 2021 וסיכום הכנס

“בגני נטעתיך” – כנס גינון טיפולי 2021

“בגני נטעתיך”
צמחים ופעילויות גנניות במרחב הטיפולי

יתקיים ביום א, כ אייר, 2.5.21 |  בין השעות 16:30-19:30

תוכנית הכנס:

16:30 – דברי פתיחה – יו”ר עמותת אדם צומח – נטע רודברג
16:40 – 17:10 – שיקולים בבחירת צמחים לגן הטיפולי, אביגיל הלר
17:10 – 17:40 – “מי ישמור על הערוגה שלי כשאני לא כאן?”
הערוגה כשער לנפש – הקמת ערוגה אישית כמשל לבניית הבית הפנימי. רונית נטר
17:40 – 17:50 הפסקה וחלוקה לחדרים
17:50 – 18:35 – סבב ראשון סדנאות ומעגלי שיח
18:40 – 19:25 – סבב שני סדנאות ומעגלי שיח
19:25 – 19:45 חזרה למליאה לאספת חברים 2021 וסיכום הכנס

This product can only be viewed by members. To view or purchase this product, sign up by purchasing דמי חברות עמותת אדם צומח.