כרטיס אורח – סיור כשהנפש פוגשת את מרחבי הגינון.

כרטיס אורח לסיור במחיר מלא.