קבוצת הנחיה למטפלים צעירים – באר שבע

קבוצת הנחייה למטפלים “צעירים”, עד שלוש שנות עבודה כמטפלים באמצעות גינון. שמונה משתתפים קבועים יפגשו אחת לחודש לדיון וחשיבה משותפת לגבי תכנים והתלבטויות העולים מתוך העבודה במרחב הגינון הטיפולי. המפגשים יתקיימו בהנחייה משותפת של ענת דו-מוש ,מטפלת בגינון ומאמנת אישית ונעה סניפליסקי מטפלת בגינון.
ההרשמה הסתימה – מועד פתיחת קבוצה חדשה יפורסם בהמשך