תשלום כנס שנתי 2015- מחיר לחברים (יום הכנס)

10.00