[alert style=”green”]

 

פרח מוקטן

  הכנס השנתי ה-18 לגינון טיפולי

 

  “לצמוח מתוך השבר – גינון טיפולי במצבי דחק ומשבר”    

 מרכז קק”ל ע”ש דוד נחמיאס ,גילת תשע”ה, 2015  

 

 

הזמנה וסדר יום        תקציר הכנס

 

[/alert]

 

[alert style=”green”]

הכנס השנתי ה-17 לגינון טיפולי

“חברים בגינה”    

גני הנדיב תשע”ד 2014

 

הזמנה וסדר יום

 

[/alert]

[alert style=”green”]

      

 הכנס השנתי ה-16 לגינון טיפולי                 

צומחים בגינה – גינון טיפולי במערכות החינוך, תשע”ג 2013

כנס זה , אשר התקיים בגני הנדיב, יוחד למקום ההולך ומתפתח של הגינון הטיפולי במערכות החינוך בישראל

הזמנה וסדר יום מפורט  

תערכות הכרזות

[/alert]

 

[alert style=”green”] 

 הכנס השנתי ה-15 לגינון טיפולי

מעגלי צמיחה – גינון טיפולי בארץ ובעולם. תשע”ב 2012

בית דגן. תכנית הכנס התמקד בכוחות מתוך עמותת “אדם צומח”, דרך למידה ממטפלים הפועלים ברחבי הארץ

הזמנה וסדר יום מפורט

 

 

[/alert]

 

[alert style=”green”]

הכנס השנתי ה-14 לגינון טיפולי 

הקבוצה והגן. בשיתוף הגן הבוטאני האוניברסיטאי, ירושלים – תשע”א 2011

 

הזמנה וסדר יום מפורט

 

[/alert]

 

[alert style=”green”]

כנס 10 תמונה  

הכנס השנתי ה-10 לגינון טיפולי                 

עשור לעמותת “אדם צומח” – תש”ע 2010

הזמנה וסדר יום מפורט 

 

[/alert]