פרחים מתחפשים. מתאים לכל השנה ובמיוחד לפורים

אתי היאשי  , מטפלת בגינון, משתפת במצגת מרהיבה של פרחים “מחופשים”

[spiderpowa-pdf src=”https://www.g-t.org.il/wp-content/uploads/2016/03/מצגת-פרחים-לפורים.pdf”]מצגת פרחים לפורים