מנדלה משותפת

מאת: אורון אמיתי

מטרות הפעילות

המטרה לתת לכל אחד מקום לביטוי אישי בתוך קבוצה, בסוף משלימים אחד את השני ע”י חיבור בין החלקים.

מהלך הפעילות

כל אחד מקבל חלק שהוכן מראש, על השולחן יש סלסלות/קעריות עם חומרים שונים לבחירה ודבק

הציוד הדרוש

קרטון ביצוע ×2
מספריים סכין חיתוך ועט לשלב הכנת החלקים
דבק פלסטיק
חומרים שונים לבחירה

נושאים לשיחה

איך אני כחלק מקבוצה
למה בחרתי את החומרים שבחרתי

פרטים נוספים

חשוב לסמן מספרים על החלקים כדי לזכור איך לחבר בינהם בסוף.
חשוב לשים הרבה דבק
ניתן לצבוע בסוף גם את הקרטון שעליו מדביקים את החלקים.

תוכן העניינים
מנדלה משותפת