צמחים מטהרים

מאת: מורן חן

מטרות הפעילות

שתילת צמחים תוך חווית הצלחה.

מהלך הפעילות

שיח על קושי שעלה. ועל עמידות וחוסן. על מקור החוסן. שותלים: צמחים עמידים כמו סוקולנטיים. או צמחים "מטהרים" כמו סנסיוורה. על האופן בו צמחים מסויימים בעלי יכולת לטהר את האוויר ממזהמים בצורה משמעותית יותר. סנסיווריה גם עשוי להחזיק מעמד במנעד רחב של תנאים.

הציוד הדרוש

אדמה גננית. צמח אם להפריד ייחורים/שתילים (סנסיווריה, פוטוס, ירקה או סוקולנטיים שונים). עציצים בגדלים מתאימים. כפות שתילה.

נושאים לשיחה

קושי ועמידות. של הפרט או הקהילה.

פרטים נוספים

בהצלחה

תוכן העניינים
צמחים מטהרים