שבשבת מעגל השליטה שלי

מאת: תמר הירשנזון פיפר

מטרות הפעילות

להכיר מה בשליטה שלי ומה הם הדברים שאינם בשליטתי.
כשאנחנו מתמקדים בדברים שהם בשליטה שלנו אנחנו מפחיתים את עוצמות הרגש ומחזקים את תחושת השליטה; לעשות דברים שמשמחים אותנו, למצוא וללמוד איך להרגיע את עצמינו (כגון לנשום, להיות ב- doing, לצאת לטבע וכו’), לעשות פעילות גופנית, להתמקד בכאן ועכשיו (לדוגמא: מודל מעש”ה), לעזור ולהתרום, דיבור עצמי חיובי, צמצום צריכת החדשות ועוד.
כשאנחנו מתעסקים בכל מה שאינו בשליטה שלנו אנחנו מגבירים את עוצמות החרדה, הפחד, העצב, התסכול ועוד (ראה ספח מצורף-מעגל השליטה שלי)

מהלך הפעילות

1. שיח על מה בשליטתי ומה אינו בשליטה שלי.
2.הכנת שבשבת
3. רישום על כל “כנף” בשבשבת מה הם הדברים שבשליטה שלי (על פי המצ”ב)
4. סיכום: להדגים מה קורה לשבשבת כשהיא מושפעת מדברים חיצוניים ומה קורה לה כשאנחנו שולטים על הכיוון, העוצמות (עוצמת הרוח) וכו’
איך אנחנו יכולים להתמודד ולהגביר את הדברים שבשליטה שלי ולהנמיך את העוצמות של הדברים שאינם בשליטתי.

הציוד הדרוש

  • נייר
  • סרגל
  • מספריים
  • דבק (עדיף דבק סטיק)
  • שיפוד (או כל מקל אחר)
  • נעץ
  • טושים לצביעה וכתיבה

נושאים לשיחה

– שיח על מה בשליטתי ומה אינו בשליטה שלי.
– איך אנחנו יכולים להתמודד ולהגביר את הדברים שבשליטה שלי ולהנמיך את העוצמות של הדברים שאינם בשליטתי.

פרטים נוספים

פעילות קלה שניתן להתאימה לפי רמת האוכלוסיה

התאמת הפעילות למצבי דחק

שיח סביב המשבר – מה בשליטה שלי ומה אינו בשליטתי!

תמר הירשנזון פיפר

לתכנים נוספים

כתיבת תגובה

תוכן העניינים
שבשבת מעגל השליטה שלי