מסיק זיתים מעץ הזית שלנו בבית התרבות לעיוור

מאת: ניצה דהן

מטרות הפעילות

מטרות הפעילות: התייחסות לעונתיות, בטבע, בגינה ובחיינו. מטרה של חידוד שרידי ראייה וזיהוי הזיתים בדרכים חלופיות, עבודה מוטורית, תכנון דרך עבודה אישית ועצמאית, מטרה חברתית, העלאת זיכרון וידע קודם.

מהלך הפעילות

מהלך הפעילות: הסתיו כבר כאן! עץ הזית בבוסתן הגינה הטיפולית כבר עמוס פירות החלטנו על זמן מסיק!
את הענפים המשתפלים מטה, קל למסוק מהעץ ואת הגבוהים, הגנן גזם כך עבודת המסיק נעשתה קלה ונעימה – סביב השולחן בחברותא.
תוך כדי המסיק החברים העלו זיכרונות מהעבר על עצי הזית בקיבוץ, במושב ובחצר המשפחה גם בילדותם. תוך כדי השיחה, הוחלט לכבוש זיתים למאכל.

הציוד הדרוש

קערות, מסננת, מגש אישי לבני אקרשטיין בשני גדלים לכל אחד, סינר, שקית לעטיפת האבנים

נושאים לשיחה

זיכרון אישי עם עץ הזית עם הזיתים למאכל ושמן הזית.
שיחה על תהליך העבודה משלב התכנון של דרך ארגון סביבת העבודה לצורך עבודה עצמאית המתאימה לכל אחד באופן אישי.
שיחה אודות תכונת החוסן ואריכות הימים של העץ למרות הצרות שעבר בחייו
שיחה בעקבות מידע וסיפורי אגדה

פרטים נוספים

בפגישה השנייה, המתין לכל משתתף מגש ושתי לבנים לדפוק את הזיתים.
כל אחד עטף את האבנים, קיבל סינר ופיתח את השיטה הנכונה לו:
מה מונח מימין – בשעה 3, מה מעל בשעה 12 ומה משמאל בשעה 9 .
השליטה בעוצמת הדפיקה המתאימה לא לרסק את הזית אלא לבקע מעט.
וגם הקפדה על הידיים מפני חבטה.
בחלק הראשון של העבודה כל אחד התרכז בעבודה בשקט.
ברגע שהגיעו לשליטה בעבודה, שוב עלתה השיחה.
הם שיתפו בדרך העבודה שבחרו, העלו מתכונים אהובים.
זה יתבצע בשבוע הבא לאחר שהזיתים יושרו במים עד אז.
לסיכום, לאחר שיתוף בחוויית העשייה. נותר זמן לסיפורי אגדה עממיים: עץ הזית המואר ועוד אגדה.
תחושת סיפוק אפפה אותנו, עשייה מוצלחת עם הספק לא רע. חוויה חברתית והידיעה של המשך הפעילות.

תוכן העניינים
מסיק זיתים מעץ הזית שלנו בבית התרבות לעיוור